THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.thuykhidien.com.vn
Địa chỉ tên miền: thuykhidien.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN BẢO HOÀNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Thủy Khí Điện R.T
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303140983
Trụ sở Doanh nghiệp: 144 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39140589

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm