THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.789sport.com
Địa chỉ tên miền: 789sport.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Nhật
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Đặng Nhật
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312724336
Trụ sở Doanh nghiệp: 592 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973423856

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm