THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.thegioimayin.com
Địa chỉ tên miền: thegioimayin.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hoàng Minh Thiện
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Số SBC
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107161377-001
Trụ sở Doanh nghiệp: 182C Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839650017

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm