THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: chuvanbien.vn
Địa chỉ tên miền: chuvanbien.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hà Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Chu Văn Biên
MST/ĐKKD/QĐTL: 2801857128
Trụ sở Doanh nghiệp: số 371 Lê Lai, P. Đông Sơn , Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa
Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0985829393

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm