THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Ride Plus
Địa chỉ tên miền: rideplus.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THỊ THÙY NHIÊN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sam Thái
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311256533
Trụ sở Doanh nghiệp: 38 Raymondienne, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02854165188

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm