THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhahangmonhue.vn
Địa chỉ tên miền: nhahangmonhue.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Bửu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH nhà hàng món Huế
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304790141
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 7 Cao Thắng, phường 2, quận 3, tp Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0836028099

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm