THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.victoriavn.com
Địa chỉ tên miền: victoriavn.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Vĩnh Tường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Victoria Healthcare Mỹ Mỹ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303550203
Trụ sở Doanh nghiệp: 79 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839104545

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm