THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.victoriavn.com
Địa chỉ tên miền: victoriavn.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Thanh Bình
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ VICTORIA HEALTHCARE
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303550203
Trụ sở Doanh nghiệp: 20 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839104545

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm