THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: 3D Smart Solutions
Địa chỉ tên miền: 3d-smartsolutions.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Thủy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH 3D Smart Solutions
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313566379
Trụ sở Doanh nghiệp: 61A, Quang Trung, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839682737

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm