THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: hobby.vn
Địa chỉ tên miền: hobby.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Đặng Dương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hobby
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313304567
Trụ sở Doanh nghiệp: 548 bà hạt, P. 8, Q 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873001828

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm