THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CÔNG TY TNHH PYS VIỆT NAM
Địa chỉ tên miền: pys.vn
Người chịu trách nhiệm: KIỀU VĂN THẢO
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH PYS Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 4401024164
Trụ sở Doanh nghiệp: Đông Bình, Hòa An, Phú Hòa
Tỉnh/Thành phố: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02573555535

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm