THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: caudatfarm.com
Địa chỉ tên miền: caudatfarm.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Việt Dũng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ Phần chè Cầu Đất - Đà Lạt
MST/ĐKKD/QĐTL: 5800469720-001
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 313 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0866732323

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm