THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Văn Phòng Phẩm
Địa chỉ tên miền: vanphongphams.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Nhật
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Văn Xương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301947997
Trụ sở Doanh nghiệp: 34 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39225644

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm