THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Văn phòng phẩm
Địa chỉ tên miền: vanphongpham.net
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Lê Ngọc Mỹ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Lê Ngọc Mỹ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302988139
Trụ sở Doanh nghiệp: 400 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38384048

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm