THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: hangxon.com
Địa chỉ tên miền: hangxon.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Thiệt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Ngọc Thiệt
MST/ĐKKD/QĐTL: 8271401183
Trụ sở Doanh nghiệp: 67 đường số 11, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0934039123

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm