THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://cuongphat.com/
Địa chỉ tên miền: cuongphat.com
Người chịu trách nhiệm: Lý Bạch Ngọc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cường Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 3700146948
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 335, khu phố Hưng Lộc, P. Hưng Định, TX. Thuận An, Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 6503822969

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm