THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đức Quang Solutions
Địa chỉ tên miền: ducquang.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN ĐỨC QUANG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM DV Kết Nối Đức Quang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312557974
Trụ sở Doanh nghiệp: 52 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903123798

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm