THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giá Sản Phẩm
Địa chỉ tên miền: giasanpham.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần HTH Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104085079
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 76, Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902145369

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm