THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phụ Kiện Huy Khôi
Địa chỉ tên miền: phukienhuykhoi.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Minh Huy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Vũ Minh Huy
MST/ĐKKD/QĐTL: 02C8000089
Trụ sở Doanh nghiệp: 386 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01233455668

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm