THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vanphongphambanhat.com
Địa chỉ tên miền: vanphongphambanhat.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Ràng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV TM DV Bảo Trì sửa chữa Ba Nhất
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310522334
Trụ sở Doanh nghiệp: 2117/83 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 66830321

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm