THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thuốc bổ
Địa chỉ tên miền: thuocbo.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trương Thị Nga
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nhà thuốc Từ Phương 2
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301878246
Trụ sở Doanh nghiệp: 74 Tân Mỹ, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837710344

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm