THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Thể Thao Kim Thành
Địa chỉ tên miền: thethaokimthanh.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Quang Huy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lã Văn Đoàn
MST/ĐKKD/QĐTL: 8127705069
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm Mới, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0435668647

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm