THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: kidsmart123.com
Địa chỉ tên miền: kidsmart123.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Nghiệm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH phát triển Ngọc Hoàng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313087506
Trụ sở Doanh nghiệp: 260 Đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0976928333

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm