THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: xwatch.vn
Địa chỉ tên miền: xwatch.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Sơn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh đồng hồ x.w.a.t.c.h.v.n
MST/ĐKKD/QĐTL: 01E8019529
Trụ sở Doanh nghiệp: số 2 Xã đàn, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0358237380

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm