THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.qme.vn
Địa chỉ tên miền: qme.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0306864737
Trụ sở Doanh nghiệp: 132 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837283466

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm