THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.quayeuthuong.vn
Địa chỉ tên miền: quayeuthuong.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Na
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Thị Na
MST/ĐKKD/QĐTL: 8078462928
Trụ sở Doanh nghiệp: 100/8 thiên phước phường 9 tân bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0964977883

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm