THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: tangphu.com.vn
Địa chỉ tên miền: tangphu.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tăng Thảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tăng Phú
MST/ĐKKD/QĐTL: 0307245063
Trụ sở Doanh nghiệp: 7/1 Đô Đốc Long,phường Tân Quý,quận Tân Phú,Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838129035

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm