THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Box 4P's
Địa chỉ tên miền: box4ps.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Tất Minh Uy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Pizza 4ps
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313168515
Trụ sở Doanh nghiệp: 6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908052305

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm