THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tina Shop
Địa chỉ tên miền: tina2012.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Nhân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Mã Thị Thu Thủy
MST/ĐKKD/QĐTL: 8331538241
Trụ sở Doanh nghiệp: 262/6 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0934020091

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm