THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.namtrungnghean.com
Địa chỉ tên miền: namtrungnghean.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồ Nam Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nam Trung Nghệ An
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900767926
Trụ sở Doanh nghiệp: xóm 10, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0383810677

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm