THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Yến sào Khánh Hòa
Địa chỉ tên miền: yensaokhanhhoa.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Hữu Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200338918
Trụ sở Doanh nghiệp: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, Tp Nha Trang
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583822472

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm