THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: asemvietnam
Địa chỉ tên miền: asemvietnam.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Vĩnh Quý
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Asem Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 2900826875
Trụ sở Doanh nghiệp: 37 Duy Tân, Vinh, Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0383523377

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm