THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kimngocthuy.com
Địa chỉ tên miền: kimngocthuy.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Kim Thủy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngọc Thủy
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309903624
Trụ sở Doanh nghiệp: 184 Cao Đạt, phường 1, quận 5
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39231344

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm