THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.giay99.com
Địa chỉ tên miền: giay99.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Diệu Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cửa hàng Giày da Giay99.com
MST/ĐKKD/QĐTL: 01F8007166
Trụ sở Doanh nghiệp: 30 Cù Chính Lan- Phường Khương Mai- Thanh Xuân - HN
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0986294724

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm