THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.nuochoaquangduc.vn
Địa chỉ tên miền: nuochoaquangduc.vn
Người chịu trách nhiệm: NGHIỆM MINH ĐỨC
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Quang Đức
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304216628
Trụ sở Doanh nghiệp: 37/3 Huỳnh Thiên Lộc, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918390850

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm