THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.tng.com.vn
Địa chỉ tên miền: tng.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Nguyễn Thụy Vy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Tiếng Ngọc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310214467
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 198, Đường Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0836031040

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm