THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Longgem
Địa chỉ tên miền: longgem.vn
Người chịu trách nhiệm: Lư Bích Hổ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lư Bích Hổ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310964082
Trụ sở Doanh nghiệp: 344 Phạm Văn Chí Phường 4 - Quận 6, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0977189191

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm