THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: loccongnghiep.com.vn
Địa chỉ tên miền: loccongnghiep.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUUYỄN VĂN MUỘN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyên Muôn
MST/ĐKKD/QĐTL: 8071869400
Trụ sở Doanh nghiệp: 20/7 Tân Lập 2, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0866839275

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm