THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.eco-mart.com.vn
Địa chỉ tên miền: eco-mart.vn
Người chịu trách nhiệm: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại ECO-MART Việt Nam.
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại ECO-MART Việt Nam.
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104939115
Trụ sở Doanh nghiệp: Km13 Quốc lộ 3 Thị trấn Đông Anh, H Đông Anh, TP Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0439656356

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm