THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khách sạn DMZ
Địa chỉ tên miền: dmzhotel.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Vĩnh Khâm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Du lịch DMZ
MST/ĐKKD/QĐTL: 3300560304
Trụ sở Doanh nghiệp: 21 Đội cung
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0543838000

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm