THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.epicure.vn
Địa chỉ tên miền: epicure.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên EPICURE VINA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312595994
Trụ sở Doanh nghiệp: 56 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 62810660

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm