THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Ứng dụng
Tên ứng dụng: Kymdan Store
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trường Ngân
STTHệ điều hànhTên ứng dụngĐịa chỉ ứng dụngLogo
1 1323iOSKymdan Store https://apps.apple.com/us/app/kymdan-store/id1442498477
2 1324AndroidKymdan Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kymdan.store
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Cao Su Sài Gòn - KYMDAN
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301666989
Trụ sở Doanh nghiệp: 28 Bình Thới Q11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838619999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm