Hướng dẫn quy trình phản ánh website

Bộ Công Thương hoan nghênh các thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi phản ánh về sai phạm của các website thương mại điện tử.

1. Phạm vi tiếp nhận:

Bộ Công Thương tiếp nhận phản ánh của thương nhân, tổ chức, cá nhân về các website thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể là:

a) Phản ánh các website thương mại điện tử không/chưa đăng ký với Bộ Công Thương.
b) Phản ánh các website thương mại điện tử vi phạm Nghị định 52/2013/NĐ-CP:
- Vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử;
- Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
- Vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn thanh toán trong thương mại điện tử;
- Vi phạm khác quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Cách thức gửi kiến nghị
Gửi phản ánh trực tuyến về các website thương mại điện tử không/chưa đăng ký với Bộ Công Thương

GỬI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
www. *
*
*
Gửi phản ánh trực tuyến về các website thương mại điện tử vi phạm Nghị định 52/2013/NĐ-CP

GỬI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

(*) Thông tin bắt buộc phải nhập
Thông tin người phản ánh
THÔNG TIN WEBSITE BỊ PHẢN ÁNH
Gửi phản ánh bằng văn bản tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc qua thư điện tử qltmdt@moit.gov.vn