THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp/Tổ chức: Công ty giày BQ
Trụ sở Doanh nghiệp/Tổ chức: 246 Ông Ích Khiêm
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Điện thoại: 05113749749
Fax: 05113750946
Trạng thái Doanh nghiệp: Tài khoản đã duyệt
Thông tin website

STTTên websiteTên miềnXem chi tiếtPhản ánh
1 giaybq.com.vn giaybq.com.vn