Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mekamic.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị Công nghiệp Mekamic

MST/ĐKKD/QĐTL:

0105804174

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tập thể Xí nghiệp 124, Xã Duyên Thái, H. Thường Tín, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02433862303