Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tumbler.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tumbler

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316393519

Trụ sở Doanh nghiệp:

142/1A, đường An Phú Đông 10, P. An Phú Đông, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0764470485