Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

4anvegetarian.vn

Tên miền phụ:

https://4anvegetarian.vn/

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Chay An

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315772112

Trụ sở Doanh nghiệp:

26 Cao Thắng, P. 5, Q. 3, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0972449382