Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

giaphatcare.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Gia Phát

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315094435

Trụ sở Doanh nghiệp:

326 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0977478022