Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

VICEM
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Bút Sơn

MST/ĐKKD/QĐTL:

0700117613

Trụ sở Doanh nghiệp:

X. Thanh Sơn, H. Kim Bảng, Hà Nam

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nam

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0226 3851323