Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hdplus.vn

Tên miền phụ:

phim4k.vn, dauhd.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Anh Tuấn

MST/ĐKKD/QĐTL:

8088302948

Trụ sở Doanh nghiệp:

Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0466707886