Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

viendongmobile.com

Tên Doanh nghiệp:

Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Viễn Đông

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313124003

Trụ sở Doanh nghiệp:

307 Ba Tháng Hai, phường 10, quận 10, TP.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0933599299

Website chưa được phê duyệt